Klachtenregeling

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de masseur. Wat kan ik doen?

Onder masseur vallen: sportmasseurs, wellnessmasseurs en sportzorgmasseurs

Heeft u een klacht over de behandeling?

Stap 1

Als u niet tevreden bent over de behandeling, communicatie, de kwaliteit of iets wat ik wel of juist niet heb gedaan, hoor ik dat graag van u. We kunnen samen kijken of we eruit komen en de klacht op kunnen lossen.

Als u het lastig vindt dit met mij te bespreken of we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het NGS.

Stap 2

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en mij. 

De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie. Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u  mailen of een klachtenformulier invullen:

Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachtenformulier-consument
Mailadres: klacht@ngsmassage.nl