algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marjan Bleijerveld- Smits Praktijk voor Sport- & Gezondheidsmassage zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17168718

Als u een afspraak voor een massage maakt, ga ik ervan uit dat u kennisgenomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Behandelingen zijn op afspraak.
 • Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch en/of mondeling afgezegd worden. Zo niet of wanneer men niet verschijnt zonder afzegging, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht zoals vermeld op tarievenlijst in wachtkamer en website.
 • De behandeling dient contant of via bank (mobiel bankieren, betaalverzoek) te worden betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Ik behoud me het recht ten allen tijden de tarieven aan te passen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven, ik verwacht dat mijn cliënten eveneens hier zorg voor dragen.
 • Voor een eerste massage/behandeling zal er een korte intake plaatsvinden om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op. 
 • Indien ik niet volledig of onjuist wordt ingelicht over uw gezondheid, relevant medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel, van welke aard ook, als gevolg van de toegepaste behandeling.
 • Eventuele persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van mijn diensten en derhalve kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. 
 • De klant kiest vrijwillig en op eigen risico om van mijn diensten gebruik te maken. Dientengevolge kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen/schade ontstaan als gevolg van gebruikmaking van mijn diensten.
 • Er worden geen erotische massages gegeven. Bij oneerbare voorstellen of andere erotische getinte gedragingen zal de behandeling onmiddellijk gestaakt worden. De behandeling wordt wel volledig in rekening gebracht.